Program Çıktıları

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI

 1. İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi

 2. İstatistiksel veri toplama düzenleme analiz etme ve yorumlama becerisi

 3. Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi

 4. Genelde istatistiksel kısmen matematiksel problemleri tanımlama formüle etme ve çözme becerisi

 5. Deney tasarlama deney yapma deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi

 6. Ekonomi bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi

 7. İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi

 8. İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi

 9. Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği

 10. Etkin iletişim kurabilme becerisi

 11. Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi

 12. Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi

 13. Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi

 14. Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri yetenekleri ve modern araçları kullanabilme yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi

 15. Meslekte gelişmeye devam etme becerisi