Sınav soruları cevap anahtarları

   ** ----- ** ----- 2019-2020 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV SORU VE CEVAPLARI ----- ** ----- ** 

Yabancı Dilde Yazma Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Yöneylem Araştırması Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Temel İstatistik I Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

İleri Matematik Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Girişimcilik Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Görsel Programlama Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Lineer Cebir-I Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Ekonomi Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Matematiksel İstatistik Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Simülasyon Teknikleri Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Bilgisayar Programlamaya Giriş I Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Bilgisayar Programlama I Dersi (Tekrar) 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Nesne Tabanlı Programlama Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Olasılığa Giriş I Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Resmi İstatistikler Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

İstatistik Bilgi Sistemleri Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Risk Analizi Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Hipotez Testleri Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Çok Değişkenli İstatistik I Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Stokastik Süreçler I Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Regresyon Çözümlemesi Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Deney Tasarımı I Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

İstatistik Paket Program II Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Örnekleme II Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Bilimsel Araştrıma Yöntemleri ve Etik Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Sıra İstatistikleri Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı ara sınav soru-cevapları için tıklayınız.

 ** ----- ** ----- 2019-2020 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV SORU CEVAPLARI ----- ** ----- ** 

Yabancı Dilde Yazma Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı final sınav soru-cevapları için tıklayınız.

İleri Matematik Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı final sınav soruları için tıklayınız.. Cevap anahtarı için tıklayınız..

Temel İstatistik I Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı final sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Nesne Tabanlı Programlama Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı final sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Bilgisayar Programlamaya Giriş I Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı final sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Regresyon Çözümlemesi Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı final sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Ekonomi Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı final sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Lineer Cebir I Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı final sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Matematiksel İstatistik Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı final sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Simülasyon Teknikleri Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı final sınav soru-cevapları için tıklayınız.

İleri Matematik Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı final sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Bilgisayar Programlama (Tekrar) Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı final sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Olasılığa Giriş I Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı final sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Resmi İstatistikler Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı final sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Görsel Programlama Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı final sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Herkes İçin Felsefe Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı final sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Stokastik Süreçler I Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı final sınav soru-cevapları için tıklayınız.

Örnekleme I Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı final sınav soruları için tıklayınız.. Cevap anahtarı için tıklayınız.

Sıra İstatistikleri Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı final sınav soruları için tıklayınız.

İstatistik Deney Tasarımı I Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı final sınav soruları için tıklayınız.

    ** ----- ** ----- 2019-2020 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV SORU VE CEVAPLARI ----- ** ----- ** 

Yabancı Dilde Yazma Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı bütünleme soru-cevapları için tıklayınız.

Nesne Tabanlı Programlama Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı bütünleme sınav soru ve cevapları için tıklayınız.

Temel İstatistik I Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı bütünleme sınav soru ve cevapları için tıklayınız

Bilgisayar Programlamaya Giriş I Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı bütünleme sınav soru ve cevapları için tıklayınız.

Bilgisayar Programlama (Tekrar) Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı bütünleme sınav soru ve cevapları için tıklayınız.

Matematik I Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı bütünleme sınav soru ve cevapları için tıklayınız.

İleri Matematik Dersi 2019 – 2020 Güz Yarıyılı bütünleme sınav soru ve cevapları için tıklayınız.